1

Satış koşulları 

der WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H., („WEDCO“)

 

1. Satış Sözleşmesinin imzalanması, sözleşmenin içeriği
1.1. Aşağıdaki hüküm ve koşullar, açıkça belirtilmese bile, WEDCO tarafından yapılan tüm mevcut ve gelecekteki teslimat ve hizmetler için geçerlidir. Müşterinin farklı hüküm ve koşulları yalnızca WEDCO’nun yazılı izni ile geçerlidir.

1.2. WEDCO’nun teklifleri, bağlayıcı olarak açıkça belirtilmedikçe bağlayıcı değildir.

1.3. Bir sözleşme ancak WEDCO’dan yasal olarak bağlayıcı bir yazılı sipariş onayı ile akdedilebilir.

1.4. WEDCO çalışanları, WEDCO’nun hüküm ve koşullarından veya liste fiyatlarından sapan anlaşmalar (garanti taahhütleri ve / garanti talepleri gibi) yapma hakkına sahip değildir. Bu tür anlaşmaların geçerli olması için WEDCO’dan yazılı onay gerekir.

1.5. Kataloglar, broşürler vb. İçindeki bilgiler bağlayıcı değildir ve yalnızca sipariş onayında açıkça belirtildikleri takdirde sözleşmenin bir parçası olurlar.

1.6. WEDCO’dan gelen sipariş onaylarının içeriği müşteri tarafından kontrol edilecek ve müşteri, kendisi tarafından gönderilen mesajdan herhangi bir sapma durumunda derhal bizi bilgilendirmekle yükümlüdür, aksi takdirde işlem WEDCO tarafından onaylanan içerik ile sonuçlandırılacaktır.

1.7. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, çizimler, eskizler, planlar vb. Ve WEDCO’nun diğer teknik belgeleri WEDCO’nun mülkiyetinde kalır ve müşteri tarafından kullanılamaz, istismar edilemez veya üçüncü şahıslara aktarılamaz.

 

2. Fiyatlar
2.1. Tüm fiyatlar değişebilir ve – aksi belirtilmedikçe – Euro cinsindendir ve satış vergisi hariçtir. Tüm nakliye ve paketleme masrafları, navlun ve sigorta masrafları, gümrük vergileri, ücretler ve masraflar müşteri tarafından karşılanır.

2.2. Yasal satış vergisi de şu anda geçerli olan oranda faturalandırılacaktır. Herhangi bir ücret müşteri tarafından ödenecektir.

2.3. Verilen fiyatlar “fabrika teslimi” veya “fabrika teslimi” INCOTERMS 2010 için geçerlidir ve nakliye, montaj veya kurulum maliyetlerini içermez.

 

3. Ödeme Koşulları
3.1. WEDCO’dan gelen faturalar, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, masrafsız ve kesintilerden muaf olarak ödenmelidir. Banka havaleleri, yalnızca tutar WEDCO’nun hesabına ulaştıktan sonra ödeme olarak kabul edilir.

3.2. Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi durumunda, WEDCO, fiilen meydana gelen hasar için tazminat talep etme veya yasal oranda gecikme faizi talep etme hakkına sahiptir. Girişimciler için bu: baz oranın üzerinde yıllık% 9,2. Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi durumunda, WEDCO ayrıca malların teslim edildiği günden itibaren bileşik faiz talep etme hakkına sahiptir. Ödemede temerrüt durumunda, müşteri, uygun yasal kovuşturma için gerekli olduğu ölçüde, yapılan hatırlatma ve tahsilat masraflarını WEDCO’ya geri ödemeyi taahhüt eder. Her durumda, buna UGB’nin 458.Bölümüne göre borç icra masrafları için tazminat olarak en az 40,00 EUR tutarında bir toplu ödeme dahildir. Daha fazla hak ve talep iddiası etkilenmeden kalır. Müşterinin (kısmi) bir ödemede gecikmesi durumunda, WEDCO’nun hakkı vardır.

3.3. Müşterinin WEDCO tarafından itiraz edilen ve yasal olarak tesis edilmeyen karşı iddialarına karşı mahsup, yasal olarak bağlayıcı bir mülkiyet olmaksızın veya diğer yasal işlemlerden kaynaklanan taleplere dayanan bir saklama hakkının kullanılması hariç tutulmuştur.

 

4. Teslimat, gecikme
4.1. WEDCO, hizmeti yalnızca, müşteri teslimat için gerekli olan tüm yükümlülüklerini (örneğin, kararlaştırılan peşinatın alınması) yerine getirdiği anda yerine getirmekle yükümlüdür. Teslimat süreleri ve tarihlerine mümkün olduğunca WEDCO tarafından uyulacaktır. Bağlayıcı olarak açıkça kabul edilmedikçe, bağlayıcı değildirler ve her zaman olası tedarik ve müşteriye devretme zamanı olarak anlaşılmalıdır. Müşterinin teslimattaki gecikmeden dolayı sözleşmeden çekilmesi ancak makul bir – en az 8 hafta – ödemesiz dönem belirlendikten sonra mümkündür. Çekilme, taahhütlü mektupla yapılacaktır. Cayma hakkı yalnızca teslimat veya hizmetin varsayılan olarak kalan kısmı için geçerlidir.

4.2. Teslim edilen ürün WEDCO fabrikasından çıktıysa veya doğrudan teslimat durumunda alt tedarikçinin fabrikası veya sevkiyata hazır olma durumu sona erdiğinde bildirilmişse, son teslim tarihi karşılanır. Müşterinin müteakip değişiklik ve ekleme talepleri teslimat süresini makul ölçüde uzatacaktır. Aynısı mücbir sebepler, grevler, lokavtlar, temel hammaddelerin veya parçaların teslimatındaki gecikmeler gibi WEDCO ve / veya WEDCO’nun alt tedarikçilerinin alanı dışında kalan öngörülemeyen engeller için de geçerlidir.

4.3. Müşterinin tazminat talepleri, kasıtlı veya ağır ihmal durumu dışında, ödemesiz dönem sona erdikten sonra bile, tüm gecikmiş veya gerçekleştirilmemiş teslimat durumlarında hariç tutulur.

4.4. WEDCO’nun alt tedarikçilerindeki veya üreticideki teslimat zorlukları ve / veya fiyat artışları nedeniyle teslimat mümkün değilse, WEDCO herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

4.5. Gecikmeden kaynaklanan hasar için WEDCO’nun sorumluluğu, geciken teslimatın değerinin% 0,5’i ile sınırlıdır, ancak teslimatın zamanında teslim edilmeyen kısmının değerinin maksimum% 5’i ile sınırlıdır.

4.6. Mutabık kalınan teslimat tarihinde kabul edilmeyen mallar, riski ve masrafı müşteriye ait olmak üzere maksimum 6 hafta depolanacaktır. Müşteri, depolama ücretlerini üstlenmelidir. Aynı zamanda WEDCO, sözleşmenin yerine getirilmesi konusunda ısrar etme veya makul bir ödemesiz süre belirledikten sonra sözleşmeden çekilme ve malları başka bir yerde satma hakkına sahiptir. Kullanım durumunda, fatura tutarının (KDV hariç)% 30’u oranında sözleşme cezası kabul edilir.

4.7. Parça teslimatlarına izin verilir. % 10’a kadar fazla ve eksik teslimat hakkını saklı tutarız

 

5. Sevk, riskin devri
Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, mallar WEDCO’nun 1220 Viyana, Hermann Gebauer-Strasse 12’deki fabrikasından teslim edilir. Müşteri, teslimatları ve hizmetleri WEDCO’dan kabul etmekle yükümlüdür. WEDCO sigortasız teslim eder. Müşteri tarafından kabulde temerrüt halinde, mallar sevkıyata hazır olduğunda, teslim edilen ürün nakliye acentesine veya başka bir nakliye görevlisine teslim edilir edilmez risk müşteriye aktarılır. Bu, kısmi teslimatların yapılması veya WEDCO’nun başka hizmetleri üstlenmesi durumunda da geçerlidir. Aksine açık bir anlaşmanın olmaması durumunda, mallar “fabrika teslimi” veya “fabrika teslimi” INCOTERMS 2010 satılmış sayılır.

 

6. Mülkiyetin korunması, taleplerin temliki
6.1. WEDCO, satın alma fiyatı tam olarak ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutar. Müşteri, ayrılmış mallar için, özellikle imha, kayıp veya bozulma riski için tüm riski üstlenir.

6.2. Malların işlenmesi veya üçüncü taraf ürünlerle birleştirilmesi durumunda, WEDCO’nun mülkiyeti yeni ürüne kadar uzanır. Müşteri, işin olağan akışı içinde teslim edilen malları yeniden satma hakkına sahiptir. Satın alma bedeli tam olarak ödenene kadar müşteri, ödeme nedeniyle yeniden satıştan hak kazandığı tüm talepleri ve teminat menfaatlerini WEDCO’ya devreder. Bu görevi defterlerine not etmekle yükümlüdür. Müşterinin ödemeyi temerrüde düşmesi durumunda, WEDCO, müşterinin WEDCO’ya bilgi vermek zorunda olduğu malların geri satın alımını devirden haberdar etme ve WEDCO’dan ödeme talep etme hakkına sahiptir.

6.3. Üçüncü şahıslar lehine, WEDCO tarafından teslim edilen malların teminat yoluyla rehin veya temliki WEDCO’nun izni olmadan yasaktır. Müşteri, üçüncü şahısların el koyduğu herhangi bir durumu derhal WEDCO’ya bildirmelidir. Bakiyenin kabul edilmesi, mülkiyetin saklanmasını veya doğru ve fiilen itfa edilene kadar kambiyo senetlerinin veya çeklerin sunulmasını etkilemez. WEDCO’nun mülkiyet hakkını kullanması ve malları geri alması durumunda, mülkiyetin muhafaza edilmesi nedeniyle geri alınan malların kredisi, saklama süresi, yıpranma ve yıpranma ve diğer koşullara uygun bir fiyat indirimini dikkate alır, ancak fatura değerinin en az% 30’u. Müşteri, iflas davası açmadan önce WEDCO’ya bildirimde bulunmayı taahhüt eder.

6.4. Ödemede temerrüt durumunda, WEDCO malları güvence altına alma hakkına sahiptir, ancak bu, müşterinin satın alma sözleşmesi kapsamındaki özellikle ödeme yükümlülüklerini iptal etmez. WEDCO’nun mülkiyetini elinde bulundurmasına tabi olan mallara el konulması durumunda, müşteri derhal WEDCO’ya ayrıntılı bilgi vermelidir; ayrıca, mallar üzerindeki yakın bir iflas yükü nedeniyle WEDCO’nun malları ayırmasına izin verilmez. etkisinde. Mülkiyetin muhafaza edilmesine tabi olarak teslim edilen mallar, normal iş operasyonlarında öngörülebilir tüm risklere karşı uygun şekilde depolanmalı ve yeterince sigortalanmalıdır.

 

7. Garanti, Tazminat
7.1. Kusurlar, teslimat ve hizmetin alınmasından hemen sonra, en geç 8 gün içinde, gizli kusurlar keşif tarihinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Şikayet yeterince gerekçelendirilmeli ve kanıtlarla doğrulanmalıdır.

7.2. Garanti süresi, kabul tarihinden itibaren maksimum 6 aydır. Sözleşme tarafı, kusurların varlığını kanıtlamalıdır. § 924 ABGB ve § 933b ABGB geçerli değildir.

7.3. Küçük teknik değişiklikler ile çizim ve kataloglardan farklılıklar önceden onaylanmış sayılır.

7.4. Gerekçeli kusurlar söz konusu olduğunda garanti, iyileştirmeler, yeni teslimatlar veya eksik ürünlere eklemeler ile sınırlıdır. Birkaç onarım ve değiştirme teslimatına izin verilir. Dönüştürme ve fiyat indirimi talepleri hariçtir. Müşteri veya WEDCO tarafından yetkilendirilmemiş bir üçüncü şahıs ürünlerde değişiklik veya onarım yaptığında garanti sona erer.

7.5. Garanti hizmetlerini yerine getirmek için, müşteri malları WEDCO’ya teslim etmeli ve bunları riski ve masrafları kendisine ait olmak üzere WEDCO’dan almalıdır.

7.6. WEDCO, uygun olmayan veya yanlış kullanım, doğal aşınma ve yıpranma, yanlış veya ihmalkar kullanım veya depolamadan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

7.7. Sözleşmeye uygun olarak teslim edilen indirimli mallar veya hurda ve parti mallar için hiçbir garanti, garanti veya sorumluluk üstlenilmez.

7.8. Sipariş teyidi bir garanti taahhüdü içeriyorsa (her halükarda sadece bir “sahte garanti sözleşmesi”), bu, aşınan parçaları (contalar vb.), Uygun olmayan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarı, doğal aşınma ve yıpranmayı veya hatalı veya ihmalkar kullanım veya depolama. Garanti taahhüdü, teslimattan sonra kararlaştırılan garanti süresi içinde meydana gelen kusurlardan (yukarıda listelenen durumlar haricinde) WEDCO’nun sorumlu olduğu ve bu süre içinde iddia edildiği şekilde anlaşılmalıdır.

7.9. Bu, zorunlu kanunu ihlal etmediği ve bu Genel Hüküm ve Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, WEDCO yalnızca WEDCO’nun ağır ihmalkar veya kasıtlı olarak neden olduğu zararın tazmininden sorumludur. Bununla birlikte, bu sorumluluk sınırlaması kişisel yaralanma tazminatı için geçerli değildir. WEDCO, dolaylı zararlardan, kar kaybından, faiz kaybından, ihmal edilen tasarruflardan, sonuç olarak ortaya çıkan veya mali zararlardan ve üçüncü şahısların taleplerinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Ağır ihmal durumunda, sorumluluk miktarı, malların teslimatının değeri ile sınırlıdır, ancak WEDCO’nun sigortasının kapsadığı miktardan fazla olamaz.

7.10. Ürün Sorumluluk Yasası nedeniyle maddi hasar ve kişisel yaralanma sorumluluğu hariçtir. Müşteri, bu feragatnameyi müşterilerine uygulamayı taahhüt eder. WEDCO, WEDCO ürünlerinden kaynaklansa bile, müşteri bileşenlerinde meydana gelen herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

 

8 Elektronik ticaret
8.1. Müşteri tarafından verilen siparişler veya yasal olarak bağlayıcı diğer beyanlar WEDCO’nun elektronik formları kullanılarak ve e-posta ile geçerli bir şekilde gönderilebilir, ancak etkili olabilmeleri için hatasız olarak WEDCO tarafından alınmalıdır. İletim hataları – nedeni ne olursa olsun – müşteriye aittir.

8.2. WEDCO, WEDCO veri işleme sisteminin arızalanması nedeniyle bireysel veya zamana özgü yasal bildirimlerin etkinliğini uygun yollarla (bireysel mesaj, WEDCO web sitesinde bildirim) derhal iptal etme ve tekrarlanan geçerli iletimi gerçekleştirme veya talep etme hakkını saklı tutar. aynı.

 

9 Muhtelif
9.1. İfa yeri, WEDCO’nun iş adresidir.

9.2. Avusturya hukuku, yalnızca uluslararası özel hukukun (örneğin IPRG, Roma I-VO vb.) Ve BM satış yasasının referans normlarının hariç tutulması için geçerlidir.

9.3. Yetkili Viyana mahkemesinin münhasır yerel yargı yetkisi, yargı yeri olarak kabul edilir.

9.4. Bu hüküm ve koşulların hükümleri yasal olarak etkisiz, geçersiz ve / veya geçersiz olursa veya süresi içinde olursa, bu kalan hükümlerin yasal etkililiğini ve geçerliliğini etkilemez. Bu durumda, yasal olarak etkisiz, geçersiz ve / veya hükümsüz (yasal olarak etkisiz, geçersiz ve / veya hükümsüz) hüküm, yasal olarak etkili ve geçerli olan ve değiştirilen hükmün ekonomik etkisi ile değiştirilecektir – mümkün olduğunca ve yasal olarak izin verilebilir – karşılık gelir.

9.5. WEDCO’nun iş ilişkileri ile ilgili veriler (özellikle isim, adres, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri, sipariş, teslimat ve fatura adresi, sipariş tarihi, sipariş edilen veya teslim edilen ürün veya hizmetler, kalem sayısı, fiyat, teslimat tarihleri, ödeme – ve ihtar verileri, vb.) WEDCO EDP sisteminde saklanır ve işlenir. Müşteri buna rıza gösterir.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner