WEDT

WEDT kaplamaları birçok farklı yontma endüstrisinde tipik kullanım alanları bulur.
Kalıpçılık yanı sıra, elmas kaplamalı araç ve gereçler özellikle otomobil endüstrisinde ve  hava yolu endüstrisinde kullanılır.

Kullanım Alanları:
- Grafitik maddeler
- Sert metal ve seramik florya kuşu
- Bileşik malzemeler (örn. CFK ve GFK)
- Alt ve üst alüminyum alaşımlar
- Renkli metaller ve de renklimetallendirmelerde (örneğin pirinç ve bakır)

Yontma Araç ve Gereçleri:
WEDT kaplama sayesinde yontma araç ve gereçlerinin performansı belirgin bir şekilde yükselir; buda önemli bir katma değer oluşturur.

Kullanma ömrünün belirgin bir yükselmesi sayesinde, araç gereç değişimi sayısının azalması dolayısıyla proses yan süreleri azalır. Aynı zamanda WEDT kaplı araç ve gereçlerle bir çok kullanım durumlarında belirgin yontma parametreleri ve de dolayısıyla yontma performansı gerçekleştirilir.

Bu performanslar sayesinde proses ana süreleri daha düşük işlem süreleri sayesinde azaltılmış olur. Araç ve gereç sayısının, proseslerin ana ve de yan sürelerinin  azaltılması dolayısıyla, müşterinin için ilgili işleme prosesinin ticari rantabilitesi belirgin bir şekilde yükselmiş olur.

Mükemmel Kaplama:
Katman sistemi: elmas
Mikro sertlik: 10000 HV
Maksimum ısı: 600° C