POKRYWANIE

W celu poprawy bezpieczeństwa procesowego zarówno narzędzia z własnej produkcji WEDCO TOOLS, jak również narzędzia innych marek w WEDCO PRODUCTION, pokrywane są po określeniu materiału odpowiednim systemem warstwowym (azotek tytanu, azotowęglik tytanu, tytan-aluminium-azotek lub tytan-aluminium-azotowęglik).

Systemy te bazują na najnowszym etapie rozwoju techniki pokryć PVD i są stale doskonalone.

Twarde powłoki PVD wykonywane są prawie wyłącznie metodą odparowania łukowego (ARC) w temperaturze <450° C.

Technologia procesu łukowego pozwala osiągnąć doskonałą przyczepność bez utraty twardości, opóźnienia lub zmiany mikrostruktury materiału podstawowego.

Dzięki temu zyskuje się wiele korzyści:
- możliwość połączenia z warstwami zmniejszającymi tarcie
- zmienna struktura warstw (wielowarstwowa, jednowarstwowa)
- możliwość odwarstwienia – chemicznie i mechanicznie
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- bardzo dobra stabilność wymiarowa i dokładność konturów
- brak spadku twardości
- brak wpływu na strukturę